Aktualności

O nas

Wycieczki szkolne

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Kursy turystyczne

Kursy Zawodowe Szkolenia BHP

RODO

Kontakt
Uczymy z pasją
Kursy pierwszej pomocy
Kursy kierowników kolonii
Kursy kierowników wycieczek szkolnych
Kursy pierwszej pomocy

                                 

                W 2018 roku kursy prowadzimy tylko dla grup zorganizowanychZachęcamy Państwa do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie teoretycznego i praktycznego przygotowania do oceny sytuacji wypadku, stanu poszkodowanych i udzielenia właściwej pomocy przedmedycznej. 

Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowieka, powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka spoczywa na nim. Odpowiedzialność jest tym większa, im młodszy jest podopieczny. 

Wobec powyższego faktu należy być świadomym, iż w tak ogromnym zbiorowisku jakim jest szkoła, nietrudno o wypadek. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi powinien pamiętać, że pierwsza pomoc to jedynie doraźna, czasowa pomoc, zanim dotrze fachowa siła medyczna.
Nauczyciel jest bezwzględnie zobligowany, do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłym wypadku każdemu dziecku, jednakże zawsze powinien mieć na uwadze własne bezpieczeństwo, dlatego musi stosować wszelkie środki ostrożności.
.
Musimy pamiętać o tym, iż najczęstsze urazy dziecięce w wieku szkolnym to:
- zasłabnięcia i omdlenia
- krwotoki
- zranienia
- zwichnięcia i złamania
- urazy kręgosłupa
- urazy głowy
- ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, przełyku
- ukąszenia i użądlenia
- oparzenia i odmrożenia
- zatrucia
.
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej organizujemy zgodnie z wytycznymi, schematami Europejskiej Rady Resuscytacji.
.
Nasi wykładowcy są pracownikami zawodowych służb ratowniczych ( pogotowia ratunkowego), a także Medycznych Wyższych Szkół Zawodowych, posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Prowadzimy kursy dla Szkół   i Placówek a także firm, zakładów pracy.
.
W czasie wykładów uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną (przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych) oraz umiejętności praktyczne (ćwiczenia na fantomach, żywych pozorantach, symulacje wypadków).

1. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 10 godzin dydaktycznych
  
Ramowy program kursu:
1.Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.
2. Zatrzymanie czynności życiowych.
3. Zadławienie ciałem obcym.
4. Sytuacje groźne dla zdrowia i życia.
5. Rany i oparzenia - zaopatrywanie.
6. Złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów.
7. Zestaw pierwszej pomocy.
8. Sposoby ewakuacji osób na wypadek zagrożenia życia
 
Razem: 10 godzin dydaktycznych
.
2. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 5 godzin dydaktycznych.
   Celem kursu jest aktualizacja i utrwalenie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
Ramowy program kursu:
1.Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
2. Zatrzymanie czynności życiowych.
3. Zadławienie ciałem obcym.
4. Sytuacje groźne dla zdrowia i życia.
5. Rany i oparzenia - zaopatrywanie.
6. Złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów.
7. Zestaw pierwszej pomocy.
8. Sposoby ewakuacji osób na wypadek zagrożenia życia

Razem: 5 godzin dydaktycznych


Możliwość modyfikacji programowej sprawia, że jesteśmy w stanie 
dopasować się  do każdego zlecenia !!!
.
 Terminy oraz miejsce realizacji szkolenia ustalane są indywidualnie  w  przypadku zleceń grupowych zapytania prosimy kierować pod adres mailowy lub wypełniając poniższy formularz lub telefonicznie tel.77 442 51 51
.
Kurs pierwszej pomocy zapytanie lub zgłoszenie na kurs
Imię
Nazwisko
E-mail  *
Telefon kontaktowy  *
Treść wiadomości  *
Administratorem Państwa danych osobowych jest Oświata Ośrodek Szkoleniowy Oświata Travel w Opolu , ul. Ozimska 48 , lokal 6 , 45-368 Opole , posługująca się nadanym nr NIP 7542553839, REGON 278303647  *
* [[Modules/Feedback/Form_:_reqFields]]
 Oświata Ośrodek Szkoleniowy,ul. Ozimska 48, I piętro,pokój 6, 45-368 Opole, tel: 77 442 51 51