Aktualności

O nas

Wycieczki szkolne

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Kursy turystyczne

Kursy Zawodowe Szkolenia BHP

Galeria zdjęć

Kontakt
Uczymy z pasją
Kursy pierwszej pomocy
Kursy kierowników kolonii
Kursy kierowników wycieczek szkolnych
Kursy kierowników wycieczek szkolnych


Rozpoczęcie: 27.11.2017r. godz. 16

sala 60 II piętro Oświata ul.Ozimska 48
Plan zajęć :27.11.2017r godz. 16-19:30
                      28.11.2017r godz. 16-19:30
Kurs kierowników wycieczek szkolnych - instruktażowy Kurs trwa 10 godzin dydaktycznych.  . Cena szkolenia: 80zł  Zajęcia odbywają się  w godzinach: 16.00-19.30.

Podstawa prawna: Rozporządzenie
  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły    i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z dnia 26 listopada 2001r. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.08.2014r . zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznastwa i turystyki, poz 1150.


Kursy dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych prowadzimy przez cały rok szkolny. Szkolenia prowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców -specjaliści  w zakresu przepisów prawa oświatowego. 

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych.

 
    Program kursu dla kierowników wycieczek szkolnych
  1. Krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.    Przepisy regulujące organizację turystki szkolnej.                                                                               - 2g
 
  1. Organizacja wycieczek szkolnych:                                             - 2g/1ćw
-          formy i rodzaje turystyki szkolnej
-          planowanie działalności krajoznawczo- turystycznej w szkole
-          planowanie wycieczek szkolnych
-          program wycieczki szkolnej
-          obowiązująca dokumentacja pedagogiczna i finansowa
-          współpraca z biurami turystycznymi
-           
  1. Obowiązki kierownika wycieczek                                                 - 1g/0,5ćw.
-          przed wycieczką
-          w czasie wycieczki
-          po zakończeniu wycieczki
-           
  1. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych,   
Obowiązujące w tym zakresie przepisy:                                       - 1,5g/1ćw
-          podczas przejazdu
-          w czasie pobytu w obiektach
-          bezpieczeństwo przeciwpożarowe
-          zapobieganie wypadkom
-          poruszanie się po drogach , szlakach turystycznych
( pieszo, rowerem, autobusem, pociągiem , w górach)
-          bezpieczeństwo w czasie kąpieli i nauki pływania
-           
  1. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej                            - 1 g
-          podręczna apteczka
-          współpraca ze służbą medyczną.                   
                                                                         
                         Razem : 10 godzin dydaktycznych.Cena, terminy oraz miejsce realizacji szkolenia ustalane są indywidualnie   w  przypadku zleceń grupowych zapytania prosimy kierować na adres mailowy lub wypełniając poniższy formularz. 

Kurs kierowników wycieczek szkolnych zapytanie lub zgłoszenie na kurs
Imię
Nazwisko
E-mail  *
Telefon kontaktowy  *
Treść wiadomości  *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych (zgodnie z Ustawą z dn, 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).  *
* [[Modules/Feedback/Form_:_reqFields]]
  


Oświata Ośrodek Szkoleniowy,ul. Ozimska 48, I piętro,pokój 6, 45-368 Opole, tel: 77 442 51 51