Aktualności

O nas

Wycieczki szkolne

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Kursy turystyczne

Kursy Zawodowe Szkolenia BHP

Galeria zdjęć

Kontakt
Uczymy z pasją
Kursy pierwszej pomocy
Kursy kierowników kolonii
Kursy kierowników wycieczek szkolnych
Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli
Zachęcamy Państwa do przeszkolenia swoich pracowników:
- z  pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z Rozporządzeniem MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z 31.12.2012r. oraz Kodeks Karny.
- w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy - BHP
- w zakresie praw i obowiązków jakie musi spełnić kierownik wycieczek szkolnych zgodnie z Rozporządzniem MENiS w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki krajoznastwa i turystyki z 8 listopada 2001r ze zmianami z 2014r.
- w zakresie wymogów jakie muszą spełniać kierownik wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
.
Ceny, terminy oraz miejsce realizacji szkolenia ustalane są indywidualnie  w  przypadku zleceń grupowych zapytania prosimy kierować pod adres mailowy lub wypełniając poniższy formularz.
.
 
Wzór zlecenia szkolenia
Imię
Nazwisko
E-mail  *
Telefon kontaktowy  *
Treść zlecenia  *
Adres instytucji  *
Kod pocztowy  *
Miasto  *
NIP  *
Ilość osób uczestnicząca w szkoleniu  *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych (zgodnie z Ustawą z dn, 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).  *
* [[Modules/Feedback/Form_:_reqFields]]
 
 
 
 Oświata Ośrodek Szkoleniowy,ul. Ozimska 48, I piętro,pokój 6, 45-368 Opole, tel: 77 442 51 51