Szkolenia BHP

 

   
Szkolenia BHP organizujemy zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki   i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa     i higieny pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
W przypadku szkoleń zleconych ceny  oraz terminy  są do indywidualnego ustalenia.
 
Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami - szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców  i innych osób kierujących pracownikami    ( brygadzistów, mistrzów, kierowników).Program  obejmuje: 16 godzin lekcyjnych.
.
Szkolenie okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Program obejmuje: 8 godzin lekcyjnych.
.
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno  - biurowych - szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników służby zdrowia,   szkół    i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych  i innych pracowników, których charakter pracy    wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością  w zakresie bhp.


 
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy lub wypełniając poniższy formularz.

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500