Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli   
Zachęcamy Państwa do przeszkolenia swoich pracowników:
- z  pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z Rozporządzeniem MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                    i placówkach z 31.12.2012r. ze zmianami z dnia 31.10.2018r ,poz.2140 oraz Kodeks Karny.
- w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy - BHP
- w zakresie praw i obowiązków jakie musi spełnić kierownik wycieczek szkolnych zgodnie z Rozporządzeniem MENiS w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki krajoznastwa i turystyki z 25 maja 2018r.
- w zakresie wymogów jakie muszą spełniać kierownik wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
.
Ceny, terminy oraz miejsce realizacji szkolenia ustalane są indywidualnie  w  przypadku zleceń grupowych zapytania prosimy kierować pod adres mailowy               lub wypełniając poniższy formularz.

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500