Obligatoryjne kursy   
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób odpowiedzialnych za udzielania pierwszej pomocy  w zakładach pracy zgodnie z  Kodeksem Pracy art. 209 (zmiany od 18 stycznia 2009 r.) - ustawa z 21 listopada 2008 r o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 1460 z 2008 r.),
Rozporządzeniem Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 roku, które nakłada na pracodawców obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą punkty pierwszej pomocy i apteczki, których obsługa może zostać powierzona tylko i wyłącznie pracownikom przeszkolonym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

 

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej organizujemy zgodnie z wytycznymi, schematami Europejskiej Rady Resuscytacji.
.
 
Nasi wykładowcy są pracownikami zawodowych służb ratowniczych ( pogotowia ratunkowego), a także Medycznych Wyższych Szkół Zawodowych,      posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Prowadzimy kursy dla firm, zakładów pracy, szkół, ośrodków szkolenia kierowców.

W czasie wykładów uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną (przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych) oraz umiejętności praktyczne                          (ćwiczenia na fantomach, żywych pozorantach, symulacje wypadków).
 
 
Ramowy program kursu:
1.Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.
2. Zatrzymanie czynności życiowych.
3. Zadławienie ciałem obcym.
4. Sytuacje groźne dla zdrowia i życia.
5. Rany i oparzenia - zaopatrywanie.
6. Złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów.
7. Zestaw pierwszej pomocy.
8. Sposoby ewakuacji.
 
Razem: 16 godzin dydaktycznych lub 5 godzin dydaktycznych w przypadku kursu aktualizacyjnego z pierwszej pomocy.

 

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500