Kurs opiekun osób starszych , chorych 

                                                                                                    

                                                                          Rozpoczęcie kursu :  20.09.2019r godz. 9 , sala 60 ul. Ozimska 48

                                                                                                     Plan zajęć

                  20.09.2019 godz. 9-17

                  21.09.2019 godz. 7-16

                  22.09.2019. godz 7-16

                   27.09.2019. godz 7-16

                   28.09.2019. godz 7-16

                   29.09.2019. godz 7-16
                                                                                                   


Liczba miejsc na kursie ograniczona - 10 miejsc


  Program kursu opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych obejmuje 70 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w piątki , soboty i niedziele      (2 weekendy). Istnieje możliwość opłaty za kurs w dwóch  ratach.
 
        W cenie kursu , uczestnicy otrzymują  zaświadczenia o ukończeniu  kursu  w języku angielskim i niemieckim.

Osoby  spoza województwa opolskiego mogą liczyć na naszą pomoc przy organizacji  noclegów na czas trwania kursu. Koszt noclegu w Opolu  to 30-35zł brutto/doba.
Na życzenie słuchaczy kursu wystawiamy indywidualne referencje z przebiegu zajęć praktycznych       

Celem kursu:
jest  uzyskanie kwalifikacji oraz przygotowanie słuchaczy do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług
w zakresie opieki nad osobami starszymi , chorymi i niepełnosprawnymi, podjęcia pracy  w ośrodkach opiekuńczych w kraju i zagranic, prywatnych domach .

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego  w formach pozaszkolnych.

Opłata za kurs wynosi: 550 zł (możliwość opłaty w dwóch ratach).

Liczba miejsc w grupie szkoleniowej jest ograniczona do 10 osób.
Zajęcia praktyczne w ramach kursu odbywają się  w Domu Pomocy Społecznej w Opolu.
Wymagania stawiane kandydatom:
-predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu
- przedział wiekowy 18 - 60 lat dla Pań , 18-55 lat Panowie
-zaświadczenie lub orzeczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające predyspozycje do wykonywania zawodu.
- zmienny strój (  koszulka oraz cienkie  spodnie, zmienne obuwie ).

Ramowy program kursu:

            1. Zajęcia organizacyjne 
             - poznanie placówki , wyposażenia , sprzętu
 - zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona p.poż.
 - ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja , sterylizacja.                                  2 g/w
 
2. Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym,
     sylwetka zawodowa opiekuna .                                                                 1g/w
 
3. Anatomia z fizjologią.                                                                                 4g/w
 
4. Proces starzenia się organizmu człowieka .                                                  2g/w
 
5.Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby               2g/w
 
6.Choroby wieku podeszłego , obserwacja chorego , pomiar parametrów.       3g/w/1ćw
 
7. Problemy opieki chorych niepełnosprawnych.                                               3g/w.
 
8. Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku .                                                     1 g/w/24g ćw.
 
9. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia.               1g/w/1ćw
 
10.Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji.                                                             3g/w/8g/ćw.
 
11.Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci.                                        1g/w.
 
12. Pierwsza pomoc w geriatrii                                                                         3g/w/7g/ćw.
 
13. Wybrane zagadnienia farmakoterapii .                                                         2g/w.
 
14. Zasady żywienia ludzi chorych , starszych i niepełnosprawnych                    1g/w/1ćw
 
                                                                                            
Zajęcia teoretyczne: 28 godzin dydaktycznych  i praktyczne: 42 godziny dydaktyczne
Razem: 70 godzin dydaktycznych

Kopiowanie programu nauczania bez zgody właściciela Oświaty Ośrodka Szkoleniowego jest zabronione.


Kadra prowadząca zajęcia to wykładowcy  z wykształceniem medycznym( mgr pielęgniarstwa z prawem do wykonywania zawodu, nauczyciel akademicki na wydziale pielęgniarstwa ) z wieloletnim doświadczeniem  w pracy dydaktycznej  , praktycy w zakresie opieki geriatrycznej.
 
W celu zgłoszenia na kurs prosimy wypełnić formularz znajdujący się poniżej.

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500