Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej  

                                

                Zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 31.10.2018 roku , poz. 2140 zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  przypominamy iż , zgodnie z § 21. Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy'' oraz § 2 Dyrektorzy Szkół i Placówek w terminie do dnia 1 marca 2019r ,punkt 2 zapewniają przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy.Wobec powyższego faktu należy być świadomym, iż w tak ogromnym zbiorowisku jakim jest szkoła, placówka nietrudno o wypadek. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi powinien pamiętać, że pierwsza pomoc to jedynie doraźna, czasowa pomoc, zanim dotrze fachowa siła medyczna.
Nauczyciel jest bezwzględnie zobligowany, do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłym wypadku każdemu dziecku, jednakże zawsze powinien mieć na uwadze własne bezpieczeństwo, dlatego musi stosować wszelkie środki ostrożności.
.
Musimy pamiętać o tym, iż najczęstsze urazy dziecięce w wieku szkolnym to:
- zasłabnięcia i omdlenia
- krwotoki
- zranienia
- zwichnięcia i złamania
- urazy kręgosłupa
- urazy głowy
- ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, przełyku
- ukąszenia i użądlenia
- oparzenia i odmrożenia
- zatrucia
.
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej organizujemy zgodnie z wytycznymi, schematami Europejskiej Rady Resuscytacji.
.
Nasi wykładowcy są pracownikami zawodowych służb ratowniczych ( pogotowia ratunkowego), a także Medycznych Wyższych Szkół Zawodowych, posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Prowadzimy kursy dla Szkół   i Placówek a także firm, zakładów pracy.
.
W czasie wykładów uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną (przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych) oraz umiejętności praktyczne (ćwiczenia na fantomach, żywych pozorantach, symulacje wypadków).

1. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 10 godzin dydaktycznych
 
Ramowy program kursu:
1.Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.
2. Zatrzymanie czynności życiowych.
3. Zadławienie ciałem obcym.
4. Sytuacje groźne dla zdrowia i życia.
5. Rany i oparzenia - zaopatrywanie.
6. Złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów.
7. Zestaw pierwszej pomocy.
8. Sposoby ewakuacji osób na wypadek zagrożenia życia
 
Razem: 16 godzin dydaktycznych
.
2. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 5 godzin dydaktycznych.
   Celem kursu jest aktualizacja i utrwalenie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
Ramowy program kursu:
1.Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
2. Zatrzymanie czynności życiowych.
3. Zadławienie ciałem obcym.
4. Sytuacje groźne dla zdrowia i życia.
5. Rany i oparzenia - zaopatrywanie.
6. Złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów.
7. Zestaw pierwszej pomocy.
8. Sposoby ewakuacji osób na wypadek zagrożenia życia

Razem: 5 godzin dydaktycznych

Możliwość modyfikacji programowej sprawia, że jesteśmy w stanie dopasować się  do każdego zlecenia !!!
.
 Terminy oraz miejsce realizacji szkolenia ustalane są indywidualnie  w  przypadku zleceń grupowych zapytania prosimy kierować pod adres mailowy lub wypełniając poniższy formularz lub telefonicznie tel.77 442 51 51

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500