Kursy kierowników wycieczek szkolnych   


Rozpoczęcie: 01.10.2019r. godz. 16:00

sala 1,  Liceum nr 8 ul. Ozimska 48a
 Plan zajęć : 01.10.2019r   godz. 16-19:30
                     02.10.2019r   godz. 16-19:30
        Przyjmujemy zgłoszenia

 

Kurs kierowników wycieczek szkolnych - instruktażowy Kurs trwa 10 godzin dydaktycznych.  .

Cena szkolenia: 90zł 

Zajęcia odbywają się  w godzinach: 16.00-19.30.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowe z 25 maja 20018 r  w sprawie warunków  i sposobu organizowania    przez publiczne przedszkola, szkoły               i placówki krajoznawstwa  i turystyki.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły  i placówki krajoznawstwa  i turystyki

Kursy dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych prowadzimy przez cały rok szkolny. Szkolenia prowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców -specjaliści  w zakresu przepisów prawa oświatowego.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych.
 
    Program kursu dla kierowników wycieczek szkolnych

  1.  Krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.  

     -  Przepisy regulujące organizację turystki szkolnej.                       - 2g/w

 

   2. Organizacja wycieczek szkolnych:                                             - 2g/1ćw

-          formy i rodzaje turystyki szkolnej
-          planowanie działalności krajoznawczo- turystycznej w szkole
-          planowanie wycieczek szkolnych
-          program wycieczki szkolnej
-          obowiązująca dokumentacja pedagogiczna i finansowa
-          współpraca z biurami turystycznymi
-          

  3.  Obowiązki kierownika wycieczek    - 1g/0,5ćw.

-          przed wycieczką
-          w czasie wycieczki
-          po zakończeniu wycieczki
-          

  4.  Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych,  

Obowiązujące w tym zakresie przepisy: - 1,5g/1ćw
-          podczas przejazdu
-          w czasie pobytu w obiektach
-          bezpieczeństwo przeciwpożarowe
-          zapobieganie wypadkom
-          poruszanie się po drogach , szlakach turystycznych
( pieszo, rowerem, autobusem, pociągiem , w górach)
-          bezpieczeństwo w czasie kąpieli i nauki pływania
-          

 5.   Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej  - 1 g

-          podręczna apteczka
-          współpraca ze służbą medyczną.                  
                                                                        
                         Razem : 10 godzin dydaktycznych.  W celu zgłoszenia lub zadania pytania prosimy uzupełnić formularz poniżej.

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500