Kurs pilotów wycieczek

Planowany termin rozpoczęcia -początek listopada 2019r.           
                        
                
                         Kurs organizujemy raz w roku, zawsze na jesień.

Pomimo ustawy o deregulacji zawodu pilota wycieczek , nie wyobrażamy sobie , aby ,,każdy '' mógł pełnić obowiązki pilota wycieczek bez teoretycznego              i praktycznego przygotowania. Szkolimy  tak , aby w przyszłości móc Państwa zatrudnić w naszym biurze Podróży Oświata Travel.
Serdecznie zapraszamy miłośników podróży i turystyki do udziału w kursie.

Poniżej znajdą Państwo informacje o nowych zasadach prowadzenia kursu.
Program kursu pilotów wycieczek

1.     Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie – 3 godziny
       - Podstawowe definicje i określenia według terminologii Światowej Organizacji Turystyki.
- Formy turystyki ,rynek turystyczny, pojęcie produktu turystycznego.
 - Organizacja turystyki w Polsce, administracja turystyczna, rządowa i samorządowa
oraz branżowa, organizacje turystyczne „it”, przedsiębiorstwa turystyczne.

2.     Obsługa ruchu turystycznego – 13 godzin

- Zasady programowania imprez turystycznych.
- Rodzaje umów w turystyce zawieranych z kontrahentami.
- Zasady odpraw pilotów grup turystycznych,
dokumentacja imprez przyjazdowych i wyjazdowych.
- Technika obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych.
        - Specyfika obsługi turystyki pobytowej, biznesowej, motywacyjnej,
szkolnej, pielgrzymkowej
- Turystyka osób niepełnosprawnych oraz inne grupy nietypowe
- Baza noclegowa i gastronomiczna, zasady współpracy.
- Rodzaje i specyfika transportu turystycznego.
- Warunki uczestnictwa i rezygnacji.
- Przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów.
- Postępowanie pilota w sytuacjach awaryjnych i nadzwyczajnych.
 

3.     Warsztat pracy pilota wycieczek – 10 godzin

- Umiejętność posługiwania się mapą i orientacja w terenie, nawigacja GPS.
- Metodyka przygotowania tras imprez turystycznych i ich opisu,
warsztat krajoznawczy pilota,
- Dostępność komunikacyjna Polski
- System informacji turystycznej

4.     Historia kultury i sztuki .
Interpretacja dziedzictwa kulturowego w pracy pilota  – 5 godzin         

- Formy i metody interpretacji . Zabytki i atrakcje turystyczne w trakcie realizacji
programu imprezy turystycznej.

5.     Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne – 7 godzin

- Prawa i obowiązki pilota wycieczek.
- Zawód pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
- Zatrudnianie pilotów wycieczek w świetle aktualnych przepisów prawnych.
- Odpowiedzialność prawna organizatora turystyki i pilota wycieczek
- Ochrona konsumenta w umowach organizatora turystyki z tytułu podpisania
umów o podróż  z turystami.
- Przepisy paszportowe, celne, wizowe i dewizowe.
- Opieka konsularna.
- Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów.
- Protokoły szkód.

6.     Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, higiena w turystyce – 2 godziny

- Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w trakcie realizacji imprez turystycznych.
- Podstawowe zasady ochrony zdrowia, pierwsza pomoc.
- Skład podstawowej apteczki.

7.     Pilot a grupa – 10 godzin

- Podstawy komunikowania się pilota wycieczek z grupą.
- Procesy grupowe i techniki negocjacji.
- Cechy psychofizyczne pilota wycieczek.
- Rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu.
- Program osobistego rozwoju pilota, w tym asertywność, autoprezentacja.
- Zasady sporządzania protokołu zdarzeń - przykłady.
- Emisja głosu – warsztaty, praca z mikrofonem
- Elementy savoir - vivre'u i protokołu w biznesie

8.     Zajęcia praktyczne – 3 dni wycieczek
      - Wycieczka  po Opolu

    -   Wycieczka  dwudniowa do Pragi ( w cenie nocleg w hotelu*** , śniadanie  oraz ubezpieczenie turystyczne NNW+KL).

          
Razem kurs obejmuje : 50 godzin  wykładów/ćwiczeń +  3 dni wycieczki
Zajęcie teoretyczne i ćwiczenia odbywają się w godzinach lekcyjnych trwających  45 minut.Cena kursu obejmuje:
- 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych
- dwie   wycieczki szkoleniowe w ramach kursu
- podręcznik  i materiały szkoleniowe do kursu.


Opłata za kurs wynosi 550 zł Studenci i Uczniowie
oraz 600 zł pozostałe Osoby
Istnieje możliwość opłaty za kurs w dowolnych ratach.
Przy zgłoszeniu na kurs wymaga jest opłata w kwocie 100 zł.(odliczona od ceny kursu)

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia    o ukończeniu kurs na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej  oraz Certyfikatu Kompetencji Pilota Wycieczek .

Wymogi stawiane uczestnikom kursu:
- ukończone 18 lat i ukończona szkoła średnia
- niekaralność

Warunkiem ukończenia kursu jest:
- obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych
( absencja nie może przekroczyć 10% ilości godzin)
- udział w wycieczkach szkoleniowych
- zdany egzamin wewnętrzny na koniec kursu(egzamin ustny).
Po ukończonym kursie istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu sprawdzającego komepetencje pilota wycieczek organizowanego przez Polską Izbę Turystyki

www.certyfikacja.pit.org.pl.

 
 W celu zgłoszenia na kurs lub pytań proszę wypełnić formularz poniżej.

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500