Nasze szkolenia prowadzimy na podstawie następujących zezwoleń:

- Kurs pilotów wycieczek - prowadzimy na podstawie stałej zgody Marszałka Województwa Opolskiego.

 

 

 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Opolskiego pod numerem 096,
 

 

 

 

- Gwarancję Ubezpieczeniowa udzielona przez SIGNAL IDUNA dot. kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną   o numerze M 209 791

 

 

 

 

 

- Kurs wychowawców kolonii -organizujemy na podstawie upoważnienia Kuratorium Oświaty w OpoluWRE.5632.9.2018