Nasze szkolenia prowadzimy na podstawie następujących zezwoleń:

- Kurs pilotów wycieczek - prowadzony na podstawie stałej zgody Marszałka Województwa Opolskiego.

 

- Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Opolskiego pod numerem 096,
 

  

 

- Gwarancja Ubezpieczeniowa o numerze M 518174,
udzielona przez SIGNAL IDUNA dot. kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną  

 

- Kurs wychowawców kolonii - organizowany na podstawie upoważnienia Kuratorium Oświaty w OpoluWRE.5632.7.2019