Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

                                     Zlecenia na organizację przyjmujemy na bieżąco

Zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.10.2018 roku, poz. 2140 zmieniającą rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,  przypominamy iż, zgodnie z § 21. pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz § 2 Dyrektorzy Szkół i Placówek w terminie do dnia 1 marca 2019r zapewniają przeszkolenie pracowników, niebędących nauczycielami, w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Wobec powyższego faktu należy być świadomym, iż w tak ogromnym zbiorowisku jakim jest szkoła, placówka nietrudno o wypadek. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi powinien pamiętać, że pierwsza pomoc to jedynie doraźna, czasowa pomoc, zanim dotrze fachowa siła medyczna.
Nauczyciel jest bezwzględnie zobligowany do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłym wypadku każdemu dziecku, jednakże zawsze powinien mieć na uwadze własne bezpieczeństwo, dlatego musi stosować wszelkie środki ostrożności.

Musimy pamiętać o tym, iż najczęstsze urazy dziecięce w wieku szkolnym to:
- zasłabnięcia i omdlenia, krwotoki, zranienia, zwichnięcia i złamania, urazy kręgosłupa, urazy głowy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, przełyku, ukąszenia i użądlenia, oparzenia i odmrożenia, zatrucia.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej organizujemy zgodnie z wytycznymi, schematami Europejskiej Rady Resuscytacji.

Nasi wykładowcy są pracownikami zawodowych służb ratowniczych ( pogotowia ratunkowego), a także Medycznych Wyższych Szkół Zawodowych, posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Prowadzimy kursy dla Szkół i Placówek a także firm, zakładów pracy.

W czasie wykładów uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną (przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych) oraz umiejętności praktyczne (ćwiczenia na fantomach, żywych pozorantach, symulacje wypadków).

 

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 10 godzin dydaktycznych

Ramowy program kursu:
1.Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.
2. Zatrzymanie czynności życiowych.
3. Zadławienie ciałem obcym.
4. Sytuacje groźne dla zdrowia i życia.
5. Rany i oparzenia - zaopatrywanie.
6. Złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów.
7. Zestaw pierwszej pomocy.
8. Sposoby ewakuacji osób na wypadek zagrożenia życia
 
Razem: 10 godzin dydaktycznych.

 

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 5 godzin dydaktycznych.
Celem kursu jest aktualizacja i utrwalenie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ramowy program kursu:
1.Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
2. Zatrzymanie czynności życiowych.
3. Zadławienie ciałem obcym.
4. Sytuacje groźne dla zdrowia i życia.
5. Rany i oparzenia - zaopatrywanie.
6. Złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów.
7. Zestaw pierwszej pomocy.
8. Sposoby ewakuacji osób na wypadek zagrożenia życia

Razem: 5 godzin dydaktycznych.

Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy

Nasz sprzęt medyczny:

  • Fantomy typu BRAD Junior to współczesny, realistycznie wyglądający model 7 letniego dziecka, z widocznymi punktami orientacyjnymi. Zaletą modelu jest jego miękka skóra oraz naturalny opór klatki piersiowej podczas ucisku. BRAD Junior wyposażony jest w indywidualnego użytku maski twarzowe oraz system zatrzaskowych montowanych dróg oddechowych z zaworem jednokierunkowym zapobiegającym powstawaniu zakażeń krzyżowych.
  • Fantomy typu BRAD to realistycznie wyglądające manekiny (tors dorosłego człowieka) do nauki udzielania pierwszej pomocy. Model posiada dobrze zaznaczone punkty orientacyjne, realny opór klatki piersiowej przy wykonywaniu ucisku oraz naturalne w "dotyku ciało". Posiada wymienne maseczki twarzowe.
  • Zestaw imitacji ran w wersji podstawowej zawiera - zestaw umożliwiający pozorację obrażeń kilku ofiar, pozwalając na realistyczną naukę rozpoznawania i opatrywania ran.
  • Zestaw tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm przedstawiających podstawowe zagadnienia z pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
  • Zestawy opatrunkowe: koc ratunkowy przeciwwstrząsowy, kompresy gazowo- jałowe, gazy bawełniane jałowe, bandaże dziane, chusty trójkątne włókninowe, bandaże elastyczne, plastry z opatrunkiem, plastry bez opatrunku, rękawiczki lateksowe, nożyczki.
  • Apteczka pierwszej pomocy- wyposażona według standardów Unii Europejskiej.

 

 

Możliwość modyfikacji programowej sprawia, że jesteśmy w stanie dopasować się  do każdego zlecenia !!!

W przypadku zleceń grupowych terminy oraz miejsce realizacji szkolenia ustalane są indywidualnie. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail osrodekszkoleniowy@o2.pl  lub wypełniając poniższy formularz.

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500