Kurs opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

 Rozpoczęcie kursu:  11.06.2021 godz. 9:00

sala nr 60 ul. Ozimska 48

Plan zajęć: 11.06.2021 godz. 9:00-17:00
                   12.06.2021 godz. 7:00-16:00
                    13.06.2021 godz. 7:00-16:00
                    18.06.2021 godz. 7:00-16:00
                     19.06.2021 godz. 7:00-16:00
                     20.06.2021 godz. 7:00-16:00

Liczba miejsc na kursie ograniczona - 10 miejsc.

Przyjmujemy zgłoszenia

Cena szkolenia: 550 zł/os.

 

Kurs opiekun osób

Celem kursu jest  uzyskanie kwalifikacji oraz przygotowanie słuchaczy do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług
w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, podjęcia pracy w ośrodkach opiekuńczych w kraju i za granicą, prywatnych domach.

Program kursu opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych obejmuje 70 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele  (2 weekendy). Istnieje możliwość opłaty za kurs w dwóch  ratach.

W cenie kursu , uczestnicy otrzymują  zaświadczenia o ukończeniu  kursu  w języku angielskim i niemieckim.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu
  • przedział wiekowy 18 - 60 lat dla Pań , 18-55 lat dla Panów
  • zaświadczenie lub orzeczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające predyspozycje do wykonywania zawodu.
  • zmienny strój (koszulka oraz cienkie  spodnie, zmienne obuwie).

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego  w formach pozaszkolnych.

Zajęcia praktyczne w ramach kursu odbywają się  w Domu Pomocy Społecznej w Opolu.

Osoby  spoza województwa opolskiego mogą liczyć na naszą pomoc przy organizacji  noclegów na czas trwania kursu. Koszt noclegu w Opolu  to 30-35zł brutto/doba. Na życzenie słuchaczy kursu wystawiamy indywidualne referencje z przebiegu zajęć praktycznych.

Kadra prowadząca zajęcia to wykładowcy  z wykształceniem medycznym( mgr pielęgniarstwa z prawem do wykonywania zawodu, nauczyciel akademicki na wydziale pielęgniarstwa ) z wieloletnim doświadczeniem  w pracy dydaktycznej  , praktycy w zakresie opieki geriatrycznej.

 

Kurs opiekun osób

Kurs opiekun osób

Program kursu na opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

 

1. Zajęcia organizacyjne - 2 godziny wykładu.

  • poznanie placówki, wyposażenia, sprzętu
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona p.poż.
  • ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja, sterylizacja.

2. Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym,
     sylwetka zawodowa opiekuna - 1 godzina wykładu.

3. Anatomia z fizjologią - 4 godziny wykładu

4. Proces starzenia się organizmu człowieka - 2 godziny wykładu.

5.Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby - 2 godziny wykładu.

6.Choroby wieku podeszłego , obserwacja chorego , pomiar parametrów - 3 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń.

7. Problemy opieki chorych niepełnosprawnych - 3 godziny wykładu.

8. Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku - 1 godzina wykładu i 24 godziny ćwiczeń.

9. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia - 1 godzina wykładu i 1 godzina ćwiczeń.

10.Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji - 3 godziny wykładu i 8 godzin ćwiczeń.

11.Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci - 1 godzina wykładu.

12. Pierwsza pomoc w geriatrii -3 godziny wykładu i 7 godzin ćwiczeń.

13. Wybrane zagadnienia farmakoterapii - 2 godziny wykładu.

14. Zasady żywienia ludzi chorych , starszych i niepełnosprawnych - 1 godzina wykładu i 1 godzina ćwiczeń.                                                                                  

Zajęcia teoretyczne: 28 godzin dydaktycznych  i praktyczne: 42 godziny dydaktyczne.
Razem: 70 godzin dydaktycznych.

Kopiowanie programu nauczania bez zgody właściciela Oświaty Ośrodka Szkoleniowego jest zabronione.

W przypadku pytań lub w celu zgłoszenia na kurs prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500