Kurs pilotów wycieczek

Planowany termin rozpoczęcia - początek listopada 2019r.          
                                  
Kurs organizowany jest raz w roku, zawsze  jesienią.

Pomimo ustawy o deregulacji zawodu pilota wycieczek, nie wyobrażamy sobie, aby "każdy" mógł pełnić obowiązki pilota wycieczek bez teoretycznego i praktycznego przygotowania. Szkolimy  tak, aby w przyszłości móc Państwa zatrudnić w naszym biurze podróży Oświata Travel. Serdecznie zapraszamy miłośników podróży i turystyki do udziału w kursie.

Poniżej znajdą Państwo informacje o nowych zasadach prowadzenia kursu.

Opłata za kurs wynosi:

- 550 zł/os studenci i uczniowie
- 600 zł/os pozostałe osoby

Istnieje możliwość opłaty za kurs w dowolnych ratach. Przy zgłoszeniu na kurs wymaga jest wpłata zaliczki w kwocie 100 zł (odliczona od ceny kursu).

Cena kursu obejmuje:

- 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych
- dwie wycieczki szkoleniowe w ramach kursu
- podręcznik  i materiały szkoleniowe do kursu.

Wymogi stawiane uczestnikom kursu:

- ukończone 18 lat i ukończona szkoła średnia
- niekaralność

Warunkiem ukończenia kursu jest:

- obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych (absencja nie może przekroczyć 10% ilości godzin)
- udział w wycieczkach szkoleniowych
- zdany egzamin wewnętrzny kończący kurs (egzamin ustny)


Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia  o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Certyfikatu Kompetencji Pilota Wycieczek.

 

 

 

Kurs pilotów wycieczek

 

 

 

Kurs pilotów wycieczek

 

 

 

Kurs pilotów wycieczek

 

 

 

 

Kurs pilotów wycieczek

 

Program kursu pilotów wycieczek:

1. Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie – 3 godziny

 • Podstawowe definicje i określenia według terminologii Światowej Organizacji Turystyki.
 • Formy turystyki ,rynek turystyczny, pojęcie produktu turystycznego.
 • Organizacja turystyki w Polsce, administracja turystyczna, rządowa i samorządowa oraz branżowa, organizacje turystyczne „it”, przedsiębiorstwa turystyczne.

2. Obsługa ruchu turystycznego – 13 godzin

 • Zasady programowania imprez turystycznych.
 • Rodzaje umów w turystyce zawieranych z kontrahentami.
 • Zasady odpraw pilotów grup turystycznych, dokumentacja imprez przyjazdowych i wyjazdowych.
 • Technika obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych.
 • Specyfika obsługi turystyki pobytowej, biznesowej, motywacyjnej, szkolnej, pielgrzymkowej.
 • Turystyka osób niepełnosprawnych oraz inne grupy nietypowe.
 • Baza noclegowa i gastronomiczna, zasady współpracy.
 • Rodzaje i specyfika transportu turystycznego.
 • Warunki uczestnictwa i rezygnacji.
 • Przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów.
 • Postępowanie pilota w sytuacjach awaryjnych i nadzwyczajnych.

3.     Warsztat pracy pilota wycieczek – 10 godzin

 • Umiejętność posługiwania się mapą i orientacja w terenie, nawigacja GPS.
 • Metodyka przygotowania tras imprez turystycznych i ich opisu, warsztat krajoznawczy pilota.
 • Dostępność komunikacyjna Polski
 • System informacji turystycznej

4.     Historia kultury i sztuki. Interpretacja dziedzictwa kulturowego w pracy pilota  – 5 godzin        

 • Formy i metody interpretacji . Zabytki i atrakcje turystyczne w trakcie realizacji programu imprezy turystycznej.

5.     Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne – 7 godzin

 • Prawa i obowiązki pilota wycieczek.
 • Zawód pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
 • Zatrudnianie pilotów wycieczek w świetle aktualnych przepisów prawnych.
 • Odpowiedzialność prawna organizatora turystyki i pilota wycieczek
 • Ochrona konsumenta w umowach organizatora turystyki z tytułu podpisania umów o podróż  z turystami.
 • Przepisy paszportowe, celne, wizowe i dewizowe.
 • Opieka konsularna.
 • Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów.
 • Protokoły szkód.

6.     Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, higiena w turystyce – 2 godziny

 • Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w trakcie realizacji imprez turystycznych.
 • Podstawowe zasady ochrony zdrowia, pierwsza pomoc.
 • Skład podstawowej apteczki.

7.     Pilot a grupa – 10 godzin

 • Podstawy komunikowania się pilota wycieczek z grupą.
 • Procesy grupowe i techniki negocjacji.
 • Cechy psychofizyczne pilota wycieczek.
 • Rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu.
 • Program osobistego rozwoju pilota, w tym asertywność, autoprezentacja.
 • Zasady sporządzania protokołu zdarzeń - przykłady.
 • Emisja głosu – warsztaty, praca z mikrofonem
 • Elementy savoir - vivre'u i protokołu w biznesie

8.     Zajęcia praktyczne – 3 dni wycieczek

 • Wycieczka  po Opolu
 • Wycieczka  dwudniowa do Pragi ( w cenie nocleg w hotelu*** , śniadanie  oraz ubezpieczenie turystyczne NNW+KL).

Razem kurs obejmuje : 50 godzin  wykładów/ćwiczeń +  3 dni wycieczki
Zajęcie teoretyczne i ćwiczenia mają wymiar godzin lekcyjnych (trwają 45 minut).

Po ukończonym kursie istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu sprawdzającego komepetencje pilota wycieczek organizowanego przez Polską Izbę Turystyki   www.certyfikacja.pit.org.pl.

W celu zgłoszenia na kurs lub w razie pytań proszę o przesłanie wypełnionego formularza, znajdującego się poniżej. 

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500