Kurs pilotów wycieczek

 

Kurs pilotów wycieczek- intensywny i praktyczny 

Kurs weekendowy w godz. 9:00-15:00

Rozpoczęcie: 21.01.2023

Plan zajęć: 21-22.01.2023 i 28-29.01.2023.

Dla wybranych słuchaczy kursu 

możliwość  zatrudnienia już w sezonie 2023

w naszym Biurze Podróży Oświata Travel.Pomimo ustawy o deregulacji zawodu pilota wycieczek, nie wyobrażamy sobie, aby "każdy" mógł pełnić obowiązki pilota wycieczek bez teoretycznego i praktycznego przygotowania. Szkolimy  tak, aby w przyszłości móc Państwa zatrudnić w naszym biurze podróży Oświata Travel. Serdecznie zapraszamy miłośników podróży i turystyki do udziału w kursie.

Poniżej znajdą Państwo informacje o nowych zasadach prowadzenia kursu.

Opłata za kurs wynosi:
- 360 zł/os 

Opłata za kurs powinna być dokonana w całości przed rozpoczęciem kursu

Cena kursu obejmuje:

- 20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i praktycznych
- wycieczka szkoleniowa po Opolu ramach kursu
- materiały szkoleniowe

Wymogi stawiane uczestnikom kursu:

- ukończone 18 lat i ukończona szkoła średnia

Warunkiem ukończenia kursu jest:

- obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych .
- udział w wycieczce szkoleniowej

Kurs zakończony jest uzyskaniem  zaświadczenia  o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Kurs pilotów wycieczek

 

Kurs pilotów wycieczek

 

Kurs pilotów wycieczek

 

 

Kurs pilotów wycieczek

 

Program kursu pilotów wycieczek:

1. Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie – 1 godzina

 • Podstawowe definicje i określenia według terminologii Światowej Organizacji Turystyki.
 •  Ustawa z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ze zmianami 2019.

2. Obsługa ruchu turystycznego – 4 godzin

 • Zasady programowania imprez turystycznych.
 • Rodzaje umów w turystyce zawieranych z kontrahentami.
 • Zasady odpraw pilotów grup turystycznych, dokumentacja imprez przyjazdowych i wyjazdowych.
 • Technika obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych
 • Warunki uczestnictwa i rezygnacji.
 • Przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów.
 • Postępowanie pilota w sytuacjach awaryjnych i nadzwyczajnych.

3.     Warsztat pracy pilota wycieczek – 3 godziny

 • Umiejętność posługiwania się mapą i orientacja w terenie, nawigacja GPS.
 • Metodyka przygotowania tras imprez turystycznych i ich opisu, warsztat krajoznawczy pilota.
 • System informacji turystycznej

4.     Historia kultury i sztuki. Interpretacja dziedzictwa kulturowego w pracy pilota  – 1 godzina        

 • Formy i metody interpretacji . Zabytki i atrakcje turystyczne w trakcie realizacji programu imprezy turystycznej.

5.     Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne – 2 godzin

 • Prawa i obowiązki pilota wycieczek.
 • Zawód pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
 • Zatrudnianie pilotów wycieczek w świetle aktualnych przepisów prawnych.
 • Odpowiedzialność prawna organizatora turystyki i pilota wycieczek
 • Opieka konsularna.
 • Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów.
 • Protokoły szkód.

6.     Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, higiena w turystyce – 1 godzina

 • Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w trakcie realizacji imprez turystycznych.
 • Podstawowe zasady ochrony zdrowia, pierwsza pomoc.
 • Skład podstawowej apteczki.

7.     Pilot a grupa – 8 godzin

 • Podstawy komunikowania się pilota wycieczek z grupą.
 • Procesy grupowe i techniki negocjacji.
 • Cechy psychofizyczne pilota wycieczek.
 • Rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu.
 • Program osobistego rozwoju pilota, w tym asertywność, autoprezentacja
 • Emisja głosu – warsztaty, praca z mikrofonem

8.     Zajęcia praktyczne – 1 dzień

 • Wycieczka  po Opolu

Razem kurs obejmuje : 20 godzin dydaktycznych  wykładów/ćwiczeń +  1 dzień wycieczka po Opolu.
Zajęcie teoretyczne i ćwiczenia mają wymiar godzin lekcyjnych (trwają 45 minut).


W celu zgłoszenia na kurs lub w razie pytań proszę o przesłanie wypełnionego formularza, znajdującego się poniżej. 

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500