Kurs kierowników wycieczek szkolnych

 

 

Rozpoczęcie: 25.10.2022

25-26.10.2022 w godz. 16.00-19.30


sala nr 1,  Liceum nr 8 ul. Ozimska 48a

  Przyjmujemy zgłoszenia.
Cena szkolenia: 150 zł

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Instruktażowy kurs trwa 10 godzin dydaktycznych.
Podstawa prawna: Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowe z 25 maja 20018 r  w sprawie warunków  i sposobu organizowania  przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa  i turystyki.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły  i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Kursy dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych prowadzimy przez cały rok szkolny. Szkolenia prowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców - specjaliści z zakresu przepisów prawa oświatowego.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN, które potwierdza uzyskanie kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych.

 

 

 

 

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

 

 

 

 

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Program kursu na kierowników wycieczek szkolnych

 

1.  Krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.  Przepisy regulujące organizację turystki szkolnej - 2 godziny wykładu.

2. Organizacja wycieczek szkolnych - 2 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń:

 • formy i rodzaje turystyki szkolnej
 • planowanie działalności krajoznawczo- turystycznej w szkole
 • planowanie wycieczek szkolnych
 • program wycieczki szkolnej
 • obowiązująca dokumentacja pedagogiczna i finansowa
 • współpraca z biurami turystycznymi     

3.  Obowiązki kierownika wycieczek  - 1 godzina wykładu i 0,5 godziny ćwiczeń:

 • przed wycieczką
 • w czasie wycieczki
 • po zakończeniu wycieczki       

4.  Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych, obowiązujące w tym zakresie przepisy - 1,5 godziny wykładu i 1 godzina ćwiczeń:

 • podczas przejazdu
 • w czasie pobytu w obiektach
 • bezpieczeństwo przeciwpożarowe
 • zapobieganie wypadkom
 • poruszanie się po drogach , szlakach turystycznych ( pieszo, rowerem, autobusem, pociągiem, w górach)
 • bezpieczeństwo w czasie kąpieli i nauki pływania     

 5.   Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej  - 1 godzina wykładu:

 • podręczna apteczka
 • współpraca ze służbą medyczną                 

Razem : 10 godzin dydaktycznych.

W celu zgłoszenia na kurs lub zadania pytania prosimy uzupełnić formularz poniżej.

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500